Support your local planet

Har du frågor gällande rapporten eller hur vi har räknat ut siffrorna? Kontakta gärna Klimato på hello@klimato.se.

Vi bryr oss om både miljö och social hållbarhet. Vårt engagemang sträcker sig över hela vår verksamhet, från det vi serverar till hur vi driver våra restauranger.

Våra burgare tillverkas av noga utvalda råvaror, där vi prioriterar svenska produkter för att stödja både hållbart jordbruk och den lokala ekonomin. Vi har även flera plantbaserade alternativ i vår meny för att ge våra gäster fler valmöjligheter och för att minska vår klimatpåverkan.

Vi strävar efter att minimera vårt avfall och vi arbetar för att återvinna och kompostera i den utsträckning det är möjligt.

På social hållbarhetsfronten, tror vi på att investera i våra anställda genom att erbjuda Kollektivavtal, goda arbetsvillkor och möjligheter till vidareutbildning. Dessutom försöker vi göra en positiv inverkan i de samhällen där vi verkar genom att stödja lokala organisationer och evenemang.

Genom dessa åtgärder strävar Bastard Burgers efter att erbjuda inte bara goda burgare, men också en verksamhet som är god för vår planet och våra samhällen.

Senaste rapporten från Klimato

Senaste rapporten från Klimato

Läs senaste rapporten