MÅNADSPENGEN

Månadspengen är en organisation skapad av Bastard Burgers för barn och unga. 5 kronor av varje såld barnmeny går oavkortat till Månadspengen.

Månadspengens ändamål är att utan vinstsyfte stödja barn och unga. Särskilt fokus ska riktas på insatser som aktiverar, skapar rörelse, motion och samhörighet. Månadspengen ska även stötta kreativitet, konstnärsskap och förebilder inom sina områden.

Föreningar, organisationer och individer kan ansöka om finansiellt bidrag via Månadspengen. Ett projekt eller en insats för barn och unga där genomförandet hotas av bristande resurser.

Ansök här

Skicka in en videoansökan (max två minuter) samt fyll i formuläret. Varje månad väljer en nämnd ut en insats som ska få Månadspengen.

Den insats som tilldelas Månadspengen ska låta Bastard Burgers vara delaktiga vid mottagandet och genomförandet av insatsen.

NYTT INITIATIV VARJE MÅNAD

NYTT INITIATIV VARJE MÅNAD

Varje månad väljer en nämnd ut en insats som tilldelas Månadspengen. Ett finansiellt bidrag som möjliggör och skapar positiv förändring för barn och unga. Månadens initiativ och mottagare av Månadspengen presenteras på Bastard Burgers Instagram en gång i månaden.

Månadspengen ska även bedriva hjälpverksamhet via hjälporganisationer som t.ex Bris, SOS Barnbyar eller liknande organisationer riktade mot barn och unga.

Månadspengen bör endast lämna bidrag till projekt där genomförandet hotas av bristande resurser eller som inte är tydligt fullfinansierade av skattemedel.

Månadspengen kan lämna bidrag på såväl eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som fastställs av nämnden.

Anställda i Bastard Burgers får ej ta emot bidrag eller på annat sätt uppträda som destinatärer.