Alt text

Policy

1.0

European Chicken Commitment

God djuromsorg, kvalitativa råvaror, hållbar matupplevelse och matsäkerhet är av största vikt för oss. Därför har vi valt att verka för att kraven i European Chicken Commitment genomförs till år 2026. ECC är ett europeiskt initiativ för att driva på utvecklingen av djurvälfärd för kyckling med ett antal krav på kycklinguppfödning som ska vara uppfyllda till 2026.

 

Vårt mål är att samtliga kriterier kommer vara fullt införlivade i alla delar av vår verksamhet till år 2026. Minst 20% av all kyckling vi serverar 2026 ska dessutom komma från utemiljöer. Vi gör det genom att vara tydliga i våra krav och förväntningar mot leverantörer.